Wood Tumblr Backgrounds
SMILE, Life's Beautiful
While taking my summer class. Hayyy 

While taking my summer class. Hayyy 

I wish I lost weight as fast as I can lose motivation.
Summer…..errrrr. Ma-umay kyo. Hahahha
#InstaMag

Summer…..errrrr. Ma-umay kyo. Hahahha
#InstaMag

Try lng. Hahahaha

Try lng. Hahahaha

It’s my mouth I can say whatever I want

beben-eleben:

I want someone who will stay with me no matter how hard I am to be with.

Polymer clay :)

Polymer clay :)

cuteness overload

(Source: rockehumor)

Sabi nila, tanging ang edukasyon lang ang bagay na hindi mananakaw mula sa isang tao.

beben-eleben:

Meron pa kaya! Ang pag-ibig ko sa’yo.

image

Watching barbie. Hahahhahaw

Watching barbie. Hahahhahaw

Huwattttt !!!!!
#TheCatchingFire

Huwattttt !!!!!
#TheCatchingFire